Klimatförändringen – etiska och filosofiska aspekter

Laddar Karta...

Datum/Tid
21/11/2019
18:00

Plats
ABF-huset


Världsfilosofidagen 2019

Årets världsfilosofidag 21 november ägnar vi ett tema som är närmast självklart ett år som detta: Klimatförändringen – etiska och filosofiska aspekter. Vad innebär klimatförändringen för oss, för mänsklighetens livsvillkor, för den biologiska mångfalden och sist och slutligen för denna planet i vårt solsystem, en planet som gett upphov till arten människa – den art som kan tänka, skapa och meddela sig?

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum: Torsdag 21/11 2019
Tid: Klockan 18.00
Entré: Fritt inträde

Välkomna!

Läs mer om evenemanget här.
Svenska sällskapet för filosofisk praxis i samarbete med Svenska Unescorådet och ABF-Stockholm