Klimatrörelse, fredsrörelsen och kärnkraften, Stockholm + online

Laddar Karta...

Datum/Tid
19/11/2021
15:00 - 17:00

Plats
Solidaritetshuset


KLIMATRÖRELSEN, FREDSRÖRELSEN OCH KÄRNKRAFTEN

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, i Stockholm och online

Nu har länk kommit. Plats: På Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84264124581) och på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Fredagen den 19 november 2021 kl. 15-17

Somliga anser att ny kärnkraft är nödvändig för att rädda klimatet och elförsörjningen. Andra anser att ny kärnkraft är för långsam, dyr och farlig och att den kan bromsa satsningar på förnybar el. Bland forskare finns en viss oenighet och bland politiker en stor polarisering.

Inom klimatrörelsen finns en osäkerhet och en viss ovilja att ta i frågan. Inom fredsrörelsen finns också en tendens att avskilja kärnkraften från kampen mot kärnvapen.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen ser sig som en del av såväl klimatrörelsen som fredsrörelsen och tvekar inte när det gäller sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Men vi vill gärna få till en diskussion inom klimat- och fredsrörelserna.

Vi hoppas få se minst en deltagare från varje organisation eller nätverk på detta öppna höstmöte och bjuder på fika.

Anmälan till FMKK:s ordförande Jan Strömdahl senast 12 nov, jfstromdahl@gmail.com, 070 4388841

Hjärtligt välkomna!

OBS: Både fysiskt och online. Anmäl och få länk om du vill vara med online.

Inbjudan till freds- och klimatrörelsen