Konflikt eller samarbete mellan folken i Norden? Nordisk folkriksdag, Fritt Norden

Laddar Karta...

Datum/Tid
03/08/2018 - 06/08/2018
13:00 - 15:30

Plats
Neiden Hotell


Nordisk Folkeriksdag er en slags nordisk festival. Deltakere fra alle de nordiske landene kommer sammen omkring temaer om det felles nordiske. Tanken er å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av landegrensene i Norden.

Send en e-post til kontaktperson: Gunnar Ottne, gunottne@online.no.

Gunnar har meddelat att man kan anmäla sig efter den 10 juli.

I år vil fokus være på nordområdene, og vi har også invitert foredragsholdere og deltakere fra det nordlige Russland.

Kostnad för seminariet 300 Nkr eller 100 Nkr per dag.

Se bifogad inbjudan med informationer och program!

Foreløpig brosjyre 3 for 2018 Sør-Varanger

BESTILLING AV MAT OG OVERNATTING