Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling 7,5 p.

Laddar Karta...

Datum/Tid
12/02/2018 - 13/02/2018
Hela dagen

Plats
Ersta Sköndal Bräcke, Campus Ersta


Kursdagar är förutom den 12-13 februari, den 19-20 mars, den 16-17 april och den 14-15 maj 2018.

Kursansvariga: Katrin Byréus och Natsja Andersson Elmtoft

Kostnad 16 000 kr/termin. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Sista anmälningsdag den 15 december 2017.

Läs vidare bifogad fil. Där finns också anmälningsformulär.

Kursinfo+-+Kreativa+metoder

www.byreus.com