Kvinnor och fred. Forskning, politik, journalistik och aktivism. LUND

Laddar Karta...

Datum/Tid
06/03/2020
10:00 - 16:00

Plats
SOL HÖRSAL


Det traditionsenliga högtidlighållandet av Internationella kvinnodagen sker i år fredagen 6 mars (8 mars är en söndag). Temat är Kvinnor och fred. Forskning, politik, journalistik och aktivism.

Kvinnor har historiskt arbetat och engagerat sig för fredsfrågor och FN:s säkerhetsråd har slagit fast, att allt fredsarbete ska bedrivas jämställt och kvinnors behov och rättigheter ska alltid beaktas. 2000 antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd resolution 1325, och det var första gången som FN:s medlemsstater gemensamt agerade för att inkludera ett jämställdhetsperspektiv när det gäller fredsarbetet.

Hur har då kvinnors fredsarbete sett ut förr och hur ser det ut idag? Vilken bild av fredsarbete ger medierapporteringen i samband med olika konflikter och krig? De allra flesta individer är för fred och emot krig så klart, men hur kommer det sig då att vi trots detta är så fascinerade av att se krigsfilmer?

Det är dessa frågor seminariet Kvinnor och fred ska handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till namnkunniga forskare och opinionsbildare. Stort program. Se länken:

https://www.lu.se/event/kvinnor-och-fred-forskning-politik-journalistik-och-aktivism