Natomedlemskapet – Behövs restriktioner?

Laddar Karta...

Datum/Tid
05/01/2024
18:00

Plats
ABF-huset


Plats: ABF-huset plan 1 Palmesalen

Finland har antagits som ny medlem i Nato. Sverige har lämnat in en ansökan om medlemskap som inte ratificerats av Turkiet och Ungern. Sju av åtta riksdagspartier har ställt sig bakom den svenska medlemsansökan. Kritik kvarstår dock inom civilsamhället och fredsrörelsen.

Nyligen har svenska regeringen skrivit under ett militärt samarbetsavtal med USA utan förbehåll. Bland annat ska USA få fritt tillträde och operera från 17 svenska regementen. Inga restriktioner har gjorts för olika slags militära operationer eller eventuella amerikanska kärnvapen på svenskt territorium. Ingen skrivning har gjorts om utländsk militär ska kunna använda svenskt territorium mot ett tredje land. Risk finns att Sverige kan bli måltavla för militära angrepp, vilket statsminister Tage Erlander varnade för i sitt tal för riksdagen 1968 inför Sveriges anslutning till Ickespridningsavtalet, NPT.

Dessa och andra frågor kommer att diskuteras och analyseras under seminariet.

Medverkande:
Lars Ingelstam, professor emeritus, Pugwash;
Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot kärnvapen;
Erkki Tuomioja, tidigare Finlands utrikesminister.

Samtalsledare: Peter Weiderud, tidigare ordförande för Broderskapsrörelsen/Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Tid och plats:
Måndag 5 februari, kl. 18:00-19:30
Palmesalen i ABF-huset, plan 1

Arrangeras av: ABF Stockholm

Pris 90 kr (70)

Natomedlemskapet – behövs restriktioner?