NORDISKT SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING, seminarium och webinarium

Laddar Karta...

Datum/Tid
14/04/2022
09:00 - 17:00

Plats
Luckan, Verandan


Seminarium i Helsingfors. Länk fås efter anmälan. Här kan endast den fysiska verssionen anges eftersom länken inte finns ännu. De anmälda får länken vecka 19.

Anmälan om deltagande – fysiskt eller via zoom – till:

Ulla Klötzer – Kvinnor Mot Atomkraft, Finland –  ullaklotzer@yahoo.com
eller Lea Launokari –Kvinnor för Fred, Finland – lea.launokari@nettilinja.fi

före den 7.5.2022

Programmet se: Fred och hallbar utveckling – semna rium 14.5.2022, korr. 28.4.2022 Observera att tiden i programmet är finsk tid här översatt till svensk eftersom det gäller för den som ser digitalt hemma i Sverige. Åker man till Finland gäller tiden i programmet. Språket är svenska och engelska

Arrangörer Kvinnor för Fred Finland