Propaganda i historien och idag

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
12/03/2024
13:00 - 16:00


Forum för levandehistoria

Fortbildningsserie i tre delar som behandlar  propaganda i historien och idag. On-line.

Första delen behandlar historisk bakgrund till nutid, hur man kan genomskåda och den informationspåverkan som unga möter idag

tisdag 12/3-24  kl 13.00-16.00

Fortbildning: Propaganda i historien och idag – Forum för levande historia