RAINBOW. Byréus

Laddar Karta...

Datum/Tid
29/06/2017 - 30/06/2017
00:00

Plats
Skeppsholmens Folkhögskola


Kursledare: Katrin Byréus. Se bifogad fil!

Rainbow är en fördjupning och vidareutveckling av Augusto Boals forumteater. K. Byréus har bearbetat och vidareutvecklat Rainbow för att användas t.ex. i handledning av grupper och individer. I Rainbow får deltagarna bearbeta arbetsrelaterade problem, ledarskapsdilemman m.m. för att öka förståelsen för konflikters uppkomst, se kommunikationsmönster och arbeta med ambivalens och visioner samt träna nya strategier. Även personliga teman kan belysas.

Rainbowövningar är användbara i grupphandledning på arbetsplatser, ledarskapsutbildning konfliktarbete, rollarbete m.m.

Kurserna innehåller fortlöpande, reflekterande samtal om ledarskap och förhållningssätt och har ett salutogent perspektiv. Fler visuella verktyg såsom kort, djurfigurer m.m. presenteras.

Den 27-28 juni kurs FORUMSPEL/Jokerrollen och Levande stolar. Se den annonseringen i kalendariet.

Kostnad: 4.900:-+ moms per kurs eller 7.900:- + moms för båda. I priset ingår lunch, fm- och em-fika och boken ”Kreativa metoder för grupputveckling och handledning” (Byréus, Liber 2012)

Info och anmälan senast 27/4 till: Katrin Byréus, kursledare, tel. 0708-736871 katrin.byreus@bredband.net