Seminariedag Klimat, fred och säkerhet. Uppsala samt digitalt

Laddar Karta...

Datum/Tid
19/03/2022
09:30 - 16:00

Plats
Studieförbundet Sensus


Kvinnor för Fred arrangerar seminariedag som också sker digitalt på Zoom. Föreläsningar, panelsamtal och diskussioner om klimatförändringar och konflikt. Väpnade konflikter leder till otrygga samhällen med bristande säkerhet, de påverkar naturen och möjlighet till försörjning. Vilka vägar finns det till att bygga ett mer jämlikt och fredligare samhälle?

Plats: Studieförbundet Sensus Uppsala, Drottninggatan 4,  753 09 Uppsala

Anmälan: info@kvinnorforfred.se

Hej medlemmar i KFF

Här är inbjudan och program till Kvinnor för Freds seminarium “Klimat, fred och säkerhet” i Uppsala den 19 mars. Seminariet kan även följas på länk via Zoom. 

Vi behöver veta (för fika-åtgången) hur många som kommer att vara på plats och vilka som deltar via Zoom, för att skicka ut länken.  Anmälan senast den 16 mars till info@kvinnorforfred.se eller telefon: 076-117 97 27.

Medlemmar i KFF har möjlighet att få bidrag till resan till Uppsala. Kontakta kansliet.

Den 20 mars har Kvinnor för Fred årsmöte i samma lokal i Uppsala, studieförbundet Sensus lokal på Drottninggatan 4. Handlingarna till årsmötet finns på vår hemsida kvinnorforfred.se. under fliken Aktuellt.

Även vid årsmötet är det möjligt att delta via Zoom. Anmäl deltagande i årsmötet, på plats eller via Zoom, senast den 16 mars till info@kvinnorforfred.se eller 076-117 97 27.

Bidrag till resan gäller förstås också för att delta i årsmötet.

VÄLKOMNA!

KFF:s styrgrupp SAMLA

Här är PROGRAMMET:

KFFseminarium220319