Ska främmande militära makter öva i bl a Norrbotten, Göteborgs skärgård och över Vättern?

Laddar Karta...

Datum/Tid
25/02/2017
10:00 - 14:00

Plats
Beskowsalen, ABF-huset


En större övning, Aurora 17, planeras att äga rum under september i år. Då kommer värdlandsavtalet för samverkan med NATO för första gången att tillämpas i stor skala. Är det rätt väg att gå?

Regelbundna samtal måste föras mellan länder och speciellt runt Östersjön – det gör Finland och Ryssland redan idag. Visumfrihet bör också gradvis etableras. Program för ungdomskontakter mellan länderna måste utvecklas.

Talare: Lilian Mikelsson, styrelsemedlem i Same Atnam och renägare,

Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred och fd riksdagsledamot,

ordf Lisa Lennartsson och styrelseledamot Rune Olsson, Aktion Rädda Vättern,

Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront.

Arr.: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen.

http://www.nejtillnato.se/ska-frammande-militara-makter-ova-i-bl-a-norrbotten-goteborgs-skargard-och-over-vattern/

Programblad Nej till NATO våren 2017