Stillhet på schemat. Seminarium av Drömmen om det goda.

Laddar Karta...

Datum/Tid
30/10/2017
11:30 - 12:30

Plats
Älvsjömässan, norra scenen


Observera ändrad tid till 11:40-12.30

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Möt förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren, pionjär med stillhet för de yngsta.

Hans Kernell, gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn” i sin gymnasieskola.

Marie Boris-Möller, generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda.

Anna Bornstein som initierade arbetet och lanserar sin nya bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” som blivit till i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren. (Dana förlag, 2017)

Drömmen om det goda stöds idag bland annat av Allmänna Arvsfonden, Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen. I det 3-åriga projektet ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden, tränar elever medveten närvaro för minskad stress och ökad studiero.

Besök montern den 30-31 okt., C:079 där Drömmen om det goda medverkar som utställare tillsammans med Dana Förlag som i samband med mässan lanserar boken ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” av Anna Bornstein i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.