Tio perspektiv på autism- Webbinar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
12/11/2021
09:45 - 15:45


Helene Tranquist – via Zoom

Den här föreläsningen vill understryka vikten av ett helhetstänkande som grund för stöd till en fungerande tillvaro för barnet, tonåringen eller den vuxna personen med autism.

Kostnad: personal: 1 300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

För alla som är intresserade av ämnet. Anmälan för att få länk.

Föreläsningar & utbildningar – Pedagogiskt Perspektiv