Vad händer i norra Sverige? Två röster om militarisering och motstånd

Laddar Karta...

Datum/Tid
07/09/2017
17:30

Plats
Bibliotket Masten 2


Det är veckan innan Stoppa Aurora håller sina fredsaktioner i Göteborg, och våra evenemang ska ses i det sammanhanget som en kraft mot militariseringen, även om vårt fokus är bredare än Aurora. Vårt mål är att skapa en öppen dialog om fred och säkerhet som involverar alla medborgare.

 
Stefan Mikaelsson från Sametinget talar om “Urfolk i Arktis, bidrag till världens mångfald eller hot mot tillväxtekonomin?”

My Leffler från Kvinnor för fred talar om “Konsten att sälja ett land utan att fråga folket”

Gratis inträde och enkel fika till självkostnadspris.

Arr: Kvinnor för fred Skåne, Svenska freds Lund-Malmö, ABF Malmö, Svenska kvinnors vänsterförbund Lund, Malmö FN-förening.

https://www.facebook.com/events/111939079507115/