Lärarutbildning: Antisemitism i debatten om Palestina och Israel. Digitalt

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
22/11/2022
12:30 - 16:00

Plats


Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Vad utmärker den antisemitism som uttrycks i sammanhang som rör Israel? När går kritik mot Israel över till antisemitism? Hur kan du som lärare bemöta detta i klassrummet?

Antisemitism är ett allvarligt problem i så väl Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat. Kritik mot Israels politik är inte antisemitism, men fördomar och fientlighet mot judar förekommer ibland i debatten om Israel.

Fortbildningen är kostnadsfri och arrangeras av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism. Se program nedan.

Fortbildningen hålls via Zoom.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, lärare på folkhögskola, skolledning och annan skolpersonal samt fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 november.

Anmälan görs via formuläret som finns på hemsidan med information https://www.levandehistoria.se/kalendarium/lararfortbildning-antisemitism-i-debatten-om-israel-och-palestina