Filmen The Man who Saved the World

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
26/09/2022
Hela dagen

Plats


Filmen finns tillgänglig fram till och med den 26/9. Svenska FN-förbundet bjuder på den under FNs dag för totalt avskaffande av kärnvapnen.

Du får också mycket gärna streama dokumentärfilmen om Stanislav Petrov som vi (Fn-föbundet) gjort tillgänglig gratis för dig vid anmälan här:
 https://fn.se/vi-gor/fred-sakerhet-nedrustning/karnvapen/streama-the-man-who-saved-the-world/ 
Filmen finns tillgänglig NU och fram till och med 26 september (FN:s dag mot kärnvapen och också det datum 1983 som Petrovs agerande kanske räddade mänskligheten på…).