FN:s fredsarbete: Möjligheter och utmaningar. Zoom

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
20/10/2021
18:00 - 19:15

Plats


Göteborgs och Bohus FN-distrikt inbjuder till en föreläsning följd av diskussion. Temat är vilka hinder som finns för att FN ska kunna leva upp till sin viktiga roll som garant för fred, säkerhet och nedrustning.

Mötet inleds med en personlig betraktelse över dagsläget från FN-förbundets seniore rådgivare i fredsfrågor, Jens Petersson.

Därefter blir det utrymme för diskussion.

Föranmälan är obligatorisk och en individuell deltagarlänk sänds sedan ut.

Varmt välkommen!

Therése Mancini
ordförande
Göteborgs och Bohus FN-distrikt

För att anmäla dig till föreläsningen klicka här:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldu-prDIsGddF6v7mJW9qArWTI6LezcM5?fbclid=IwAR05utR-_h7soz2-lIxdWs_EYM4bq16Qiob67hiaHlsZ82440WRvR6IuirQ