Kärnvapenhotet – Sverige måste skriva under FN-avtalet om förbud mot kärnvapen. Zoom

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
26/09/2021
11:30 - 13:30

Plats


Program
Moderator: Kirsti Kolthoff, kommunikatör, Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Uppsala stad och län
1. Kärnvapenhotet – Sverige måste skriva under FN avtalet om förbud mot 
kärnvapen. Följande talare redogör för respektive förenings ståndpunkt 
om varför Sverige måste ratificera FN avtalet om förbud mot kärnvapen.

-Uppsala FN förening, Mona Haghgou Strindberg, ordförande och advokat
-IKFF Sverige, Lina Hjärtström, ansvarig för politiskt påverkansarbete, 
f.d. förbundsordförande
-Svenska Läkare mot kärnvapen, SLMK, Vendela Englund Burnett, 
styrelseledamot och läkare, från Karlstad
-Nej till Nato, Lars, Drake, Uppsala och ordförande
-Kvinnor för Fred Uppsala, Merit Aguirre, fredsaktivist
-Östhammars Naturskyddsförening, Hans Jivander, ordförande

Kort Paus

2. ICAN City Appeal. Uppsala tag ställning. Introduktion och kort 
utfrågning om ICAN City Appeal av politiker i Uppsala kommun. Bekräftad 
medverkan från följande politiker och politiska partier Uppsala: Carl 
Lindberg, s, förste vice ordf. i kommunfullmäktige, Linda Eskilsson, Mp, 
Fredrik Larsson, F! Uppsala, ordförande,

3. Avslutande ord med att bland annat hedra Alva Myrdals minne och anda 
och vad hon kämpade för genom att Uppsala ansluter till ICAN City 
Appeal, med tanke på att nya centrumet för kärnvapen nedrustning på 
Uppsala universitet fått Alva Myrdals namn.

Kontaktpersoner: Kirsti Kolthoff, 070 244 89 13, kikhokhk07@gmail.com

Program Zoom seminarium den 26 september 2021 3

Affisch_Kärnvapenhotet_2

 

https://us06web.zoom.us/j/87820772952?pwd=RVA3TG92eFI0bXZWM2ZOV0xmSWtnQT09