Lärarfortbildning: Sverige och förintelsen. Digitalt efter anmälan

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
06/10/2022 - 20/10/2022
15:00 - 18:00

Plats


Forum för levande historia anordnar utbildningen som är till för verksamma lärare som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria på högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Forum för levande historia bjuder in verksamma lärare till en digital kurs om Sverige och Förintelsen. I kursen varvas teori med test av klassrumsmaterial samt egna undersökande uppgfiter. Kursen består av fyra olika delmoment med två digitala träffar den 6 och 20 oktober 2022. Se beskrivning och program nedan. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan senast den 30 sept. Se anmälan och program (antalet är begränsat) https://www.levandehistoria.se/kalendarium/lararfortbildning-sverige-och-forintelsen-1

Moment 1 består av att se 5 kortfilmer (skickas vid anmälan) och svara på frågor

Moment 2 är den 6 okt. Digital fortbildning. Program ovan. Efter anmälan skickas länk ut 2 dagar innan.

Moment 3: hemuppgift

Moment 4 den 20 okt. Digital fortbildning program på hemsidan (se ovan). Efter anmälan skickas länk ut 2 dagar innan.

Utställning om Sverige och Förintelsen

Under 2022 visar Forum före levande historia utställningen Sverige och Förintelsen i lokalerna i Gamla stan i Stockholm. Utställningen handlar om Sveriges relation och hållning till Förintelsen och lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Utställningen fokuserar bland annat på neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933–1946.