Lärarutbildning: (O)mänskligt – om synen på människan då och nu. Digitalt.

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
08/11/2022
14:15 - 17:30

Plats


En digital fortbildning om hur du kan undervisa om rasbiologins historia och den vetenskapliga rasismens framväxt. Författaren och journalisten Ola Larsmo föreläser om rasbiologins rötter och vi presenterar vårt nya klassrumsmaterial (O)mänskligt, som lanseras under hösten. I materialet lyfter vi frågor om rasbiologi, rashygien och hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Materialet innehåller texter, källövningar, film och personberättelser att använda i din undervisning. Se program på hemsidan (länk nedan).

Fortbildningen är kostnadsfri.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret  sosm finns på hemsidan med info om programmet (länk nedan). Sista anmälningsdag är 4 november.

https://www.levandehistoria.se/kalendarium/lararfortbildning-omanskligt-om-synen-pa-manniskan-da-och-nu