Nato, Nato överallt! Webbinarium Folkochfred

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
03/12/2020
17:45 - 20:30

Plats


Nätverket Folk och Fred anordnar detta webbinarium. Anmälan till folkochfred@gmail.com

Info om webbinariet med tider och föredragshållare hittar du på vår hemsida:
Länk direkt till Facebookevenemanget:
För dig som vill bli medlem i Nätverket Folk och Fred, fyll i formuläret längst ner här:

Närmandet till Nato ökar Sveriges sårbarhet

Under 2020 ser vi hur närmandet till Nato allt tydligare ökar riskerna för Sveriges och planetens sårbarhet.

Med detta webbinarium vill vi uppmärksamma konsekvenserna för detta närmande på en rad områden. Allt större delar av Sverige blir konkreta platser för Natos transportvägar fram till Östersjön och möjliga mål i händelse av en stormaktskonflikt. Utvecklingen av rymdstationen Esrange med dess särskilda roll för global satellitövervakning placerar Sverige alltmer centralt i västmakternas globala krigföring. Försvarsmakten integreras alltmer med västliga militära samarbetspartners operationsordning.
Det sker genom militärövningar byggda på avtal med Nato och med Natoländer bilateralt som USA samt försvarsmaktens nya allmänna rutiner. Även psykförsvaret som nu är på väg att förnyas i Sverige sker under allt starkare påverkan från Nato och tankesmedjor som står Nato nära som Atlantic Council.

Sveriges uppslutning bakom Natos syn på ett nytt kallt krig försvårar för avspänning och vår roll för att verka för konfliktlösning genom organisationer som OSSE. Sverige står inte längre upp för FN:s arbete för förbud av kärnvapen just när detta går in i ett avgörande skede.
På de orter som nu blir centrala för att säkra Natos transportvägar genom Sverige lovas nu anställningar medan den omställning som Sverige och planeten behöver står utan resurser på samma orter. Denna motsättning mellan satsning för att minska sårbarheten och rädda planeten eller delta i militär upprustning och nytt kallt krig är viktig att belysa.
Den ökning av militära budgeten med 40 procent som just är beslutad tar resurser från klimatomställning och en gemensam välfärd i hela landet.

Webbinariet är ett led i förberedelserna inför konferensen Folk och Fred runt om i Sverige i samband med helgen 9-10 januari 2021.

(Schema för webbinariet längre ner, under bilden)

WEBINAR ”Nato, Nato överallt” torsdag 3 december, kl 18 – ca 20:30.

Kl. 17:45  Insläpp för deltagare så att kommunikationen med hjälp av Zoom fungerar väl när webbinariet börjar.

Kl. 18:00  Introduktion – syftet med webbinariet och upplägget med 7 teman som vardera får 15 minuter. Efter korta inledningar om varje ämne finns plats för frågor. En halvtimme på slutet ger plats åt kommentarer och diskussion.

Kl. 18:10  Sollefteå – Omställning eller Natos transportväg?
Thorsten Laxvik, Edsele
Kl. 18.25  Falun och Nato – Hur ser folkrörelser i Falun på nya regementet och Nato?
PO Tellander och Helge Sonntag, Falun
Kl. 18:40  Folkförsvar för hela territoriet
Lars Gunnar Liljestrand,
Kl. 18:55  Militärövningar som för oss bort från alliansfriheten
Staffan Ekbom, Nej till Nato

Kl. 19:10  Paus

Kl. 19:15  Svenska rymdbasen Esranges roll för västmakternas krig
Agneta Norberg
Kl. 19:30  Försvarsmakten ändras enligt Natomodell
Lars Drake, Aktivister för fred
Kl. 19:45  Så anpassas psykförsvaret till Natos intressen
Tord Björk, Aktivister för fred

Kl. 20:00  Gemensam diskussion
Kl. 20:30  Avslutning

Anmälan: Skicka mejl till folkochfred@gmail.com