Bevara vår biologiska mångfald! Ett samtal om hur vi säkrar naturens rättigheter och skyddar mänskliga rättigheter

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
19/05/2021
08:30 - 10:00

Plats


Plats: Youtube och Facebook (Se länk i beskrivning)

Välkommen till vårt seminarium där vi kommer att diskutera naturens rättigheter, hur vi ska nå miljö- och klimaträttvisa och vilken typ av transformativt livsmedelssystem vi måste ha för en mer hållbar värld. Vi gästas av bland andra Rebecka le Moine från Miljöpartiet och Marlene Sosa Mercado från Latinamerikagrupperna.

Multinationella företag har i många år brutit mot mänskliga rättigheter och förstört miljön. Frivilliga riktlinjer har visat sig vara otillräckliga för att förhindra missbruk. Detta gäller särskilt när bönder, ofta kvinnor, drivs bort från sin mark och förlorar sitt levebröd för att ge plats för industriell livsmedelsproduktion eller gruvor. Vi behöver ett bindande globalt FN-fördrag om företag och mänskliga rättigheter för att kunna hålla dessa företag ansvariga. Genom Afrikagruppernas kampanj “Fröaktionen” fokuserar vi på att stödja kvinnliga småskaliga bönder för att få ett mer hållbart jordbruk och säkrarätten till mat, mark och utsäde.

Seminariet kommer att fokusera på det svenska perspektivet på miljörättigheter med erfarenheter som delas från Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Europa.

Youtubelänk till live streamingen: https://youtu.be/-C5hfBj2g3A

Facebook event: https://fb.me/e/1doKe84qv

Arr. Afrikagrupperna

Teresa Agostina Mate, UNAC, Moçambique Foto: Linda Nyström