Nordiskt webbinarium om FN:s kärnvapenförbud och avsaknaden av underskrifter från de nordiska länderna

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
27/01/2021
18:00 - 19:30

Plats


FN:s förbud mot kärnvapen, TPNW, har trätt i kraft. Varför fattas de nordiska länderna och vad kan de nordiska ländernas regeringar och folkrörelser göra nu?

Det svenska nätverket för kärnvapennedrustning inbjuder till nordisk konferens om FN.s Kärnvapenförbud och bristen av underskrifter och ratificeringar från de nordiska länderna.

Språk: nordiska (svenska, norska, danska), förutom att den isländske talaren håller sitt anförande på engelska; han förstår svenska.

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) träder i kraft den 22 januari 2021 efter att 50 stater ratificerat konventionen. Hur länge ska länderna i Norden stå utanför? Hur kan vi i de nordiska länderna arbeta tillsammans för att våra regeringar ska signera och senare ratificera konventionen? Kan vi i civilsamhället inspirera varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter?

Målet är att kärnvapen ska bli förbjudna även i vår del av världen. Vi vill bli befriade från den gisslansituation som vi befinner oss i, när vi lever i skuggan av kärnvapenhotet.

Talare:

Erkki Tuomioja, Finland, socialdemokratisk riksdagsledamot, f.d. utrikesminister.

Kjølv Egeland, Norge, forskare vid CERI*, Paris

Josefin Lind, Sverige, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK.

Guttormur Þorsteinsson, Island, ordförande, Campaign Against Militarism**.

Ole Wæver, Danmark, professor i Internationell politik vid Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, grundare av forskningscentra CAST, Centre for Advanced Security Theory, och CRIC, Forskningscenter for løsning af internationale konflikter.

Moderator: Lars Ingelstam, tekn. dr, docent i matematik, har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier, prof. em. i Teknik och social förändring, styrelseledamot i Svenska Pugwash.

Nätverket bjuder in deltagare från hela Norden. Du är mycket välkommen att delta via Zoom. Du anmäler dig till webbinariet här, senast den 25 januari 2021. Om du inte har ett Zoomkonto så laddar du först ned programmet här. Genom att följa anvisningarna på sidan är det lätt att ladda ned och starta ett konto.

Du får sedan ett mail med en länk till webbinariet som du klickar på för att komma in i Zoom och webbinariet. Vi har endast 100 platser i webbinariet, så först till kvarn gäller.

I Zoom kommer det gå att ställa frågor via chatt.

Om du inte får plats kan du även se det live på Facebook i vår grupp Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning, som du hittar här. På Facebook behöver du inte anmäla dig men du kommer inte att kunna ställa frågor till vår panel.

Sara Moser Ordförande för Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning * CERI, Centre d’etudes et de recherches internationales. ** Samtök hernaðarandstæðinga.

Anmälan sker på följande länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeecrJPyaSKcqx3-82lolUJaKyoIf6F7VpVEJ9Hv1ZxXCPqhA/viewform   eller via Facebook