CPS Onlinekurs med Ross Greene

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
10/08/2023 - 11/08/2023
10:00 - 15:30

Plats


Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Webinar 10-11 augusti kl 10:00 – 15:30
Digitalt deltagande 10-11 augusti med tillgång till föreläsningarna som inspelat material under perioden 14/8 – 24/8

Föreläsningen är på engelska.

Billigare pris om bokad före 30 april.

Se kostnader, tid, anmälan m m https://www.pedagogisktperspektiv.se/lecture/greene-aug2023/

Ross W. Greenes PowerPoint och ALSUP formulär mailas ut till deltagarna innan kursen börjar.

Utbildning om Collaborative & Proactive Solutions (CPS) via Zoom. Välj att gå en eller båda dagarna. Föreläsningarna är praktiskt upplagda med många videoexempel och frågestund (Q & A) och ger en fördjupande kunskap om den evidensbaserade CPS-modellen.

10 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 11 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 10 augusti eller på Ross W. Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross W. Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross W. Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om CPS i artikel (nr 12): pedagogisktperspektiv.se/artiklar

10 augusti 2023 kl. 10:00 – 15:30

9:50 ZOOM Login
10:00-11:00 Review of Key Themes
11:00-11:15 Paus
11:15-12:30 Review of the Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Review of Plans and Plan B
14:30-14:40 Paus
14:40-15:30 Video Demonstration

11 augusti 2023 kl. 10:00 – 15:30

9:50 ZOOM Login
10:00-11:00 Practice using ALSUP/Video Demonstrations of Empathy Step
11:00-11:15 Paus
11:15-12:30 Video Demonstration of Empathy Step/Review of Define Adult Concerns and Invitation Steps
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Video Demonstration of Define Adult Concerns and Invitation Steps and All Three Steps
14:30-14:40 Paus
14:40-15:30 Issues in Implementation, Special Populations, Special Topics