Fira FN:s dag för Mänskliga rättigheter:Vems rättigheter – vilken demokrati? Digital konferens Zoom

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
10/12/2020
09:00 - 17:00

Plats


FN:s dag för mänskliga rättigheter anordnar Ordfront och Mångkulturellt centrum en kostnadsfri digital konferens på Zoom. Obs anmälan. Klicka på länken här nedan! Där hittas en länk för anmälan.

Den 10 december håller Ordfront i samarbete med Mångkulturellt centrum en högaktuell digital konferens. Under en spännande uppsättning digitala panelsamtal hör vi om hur demokratin och våra mänskliga rättigheter har påverkats av Coronapandemin, om folkrörelsernas roll för demokratin och om demokratins kraft i att rädda klimatet. Och kan pengar rädda demokratin?

Samtalsledare under dagen är Föreningen Ordfronts generalsekreterare Anna Wigenmark.

Konferensen är kostnadsfri. För anmälan, klicka här!

Program digital konferens 10 december