Webinar om militær miljø- og klimapåvirkning. Norge

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
08/12/2020
17:00 - 18:30

Plats


Här i Facebook finns mötesID och kod:
Onlineevenemang
https://us02web.zoom.us/j/82186356882?pwd=dE5pWWc3SGxxUERXazgxK2IxbHVrdz09
Webinar med lansering av IKFF sin rapport: Militær miljø -og klimapåvirkning
Mer penger til Forsvaret betyr mer utslipp! Hvor mye skal forsvaret få forurense?
Velkommen til IKFF webinar 8. desember kl. 1700 – 1830 i forbindelse med Klimakampanje-uken.
Midt i vår tids største helsemessige og økonomiske krise, som kommer på toppen av en sterkt økende klima- og miljøkrise, fortsetter vårt militærbudsjett å øke.
Må kampen mot opprustning og krigføring vinnes for å kunne vinne klima- og miljøkampen? Finnes de klimasmarte løsningene som kan veie opp for økte utslipp når for eksempel F-16-flyene skiftes ut med F-35?
Vil koronapandemien kunne bidra til at vi beveger oss i retning av å definere miljø- og klimakrisa som en felles trussel mot menneskeheten og planeten og derved blir mer beredt til å flytte ressurser fra militær sikkerhet til menneskelig
sikkerhet? Hvordan styrke samarbeidet både nasjonalt og internasjonalt mellom fredsbevegelsen og miljøbevegelsen?
Aslak Storaker og Ivar Vangen har utarbeidet en rapport om militær
miljø- og klimapåvirkning for Internasjonal Kvinneliga for Fred og
Frihet, IKFF, med økonomisk støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.
Edel Havin Beukes og Ingeborg Breines fra IKFF har veiledet arbeidet.
Bli med på webinaret; hør hva forfatterne har funnet frem til og bidra
til å fremme alternativer til militaristisk tenkning rundt sikkerhet
og til økt global forståelse om nødvendigheten av nedrustning for å
kunne realisere FNs bærekraftsmål.
Program:
Innledning ved Ingeborg Breines
Presentasjon ved Aslak Storaker
Presentasjon ved Ivar Vangen
Spørsmål og dialogrunde.
Man kan logge seg fra 16.45.
Meeting ID: 821 8635 6882
Passcode: 834321