Hem

”Eftersom krig uppstår i människors inre, är det i människors inre som försvaret för fred måste byggas.”

”Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed”
(ur inledningen till Unescos stadga, antagen i november 1945)
unesco-stadgan

Lära för fred är ett nätverk sprunget ur yrkesgruppen Sveriges Lärare för Fred som upphört som förening. Vi kommer i nätverket att fortsätta att arbeta för fred under mottot Från våldskultur till fredskultur. Vi är inriktade på undervisning och tar vår utgångspunkt i konfliktforskning. Vi ser ett tydligt samband mellan konflikter på lokal och global nivå (mikro- och makronivåerna). Det finns stora likheter.